De notulen van de raadsvergadering Ennatuurlijk op 29 januari 2020 zijn hieronder te vinden.