Ander overig nieuws

Zaterdag 8 april: Paaseierenjacht 2023

Paaseierenjacht 2023

Pasen kunnen we uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan in Goutum-Súd. Op zaterdagochtend 8 april brengt de paashaas een bezoek aan de wijk en verstopt hij eitjes voor de kids. Kinderen t/m groep 8 kunnen eieren zoeken. Ook is er een springkussen, kleurplaten en er is koffie, thee en limonade. Genoeg reden om mee te doen en even gezellig langs te komen!

En de grote vraag is deze keer: wie vindt het zilveren ei?

Locatie: speeltuin Bouweslân
Tijd: van 10:30 – 12:00 uur

Opgeven is niet meer mogelijk

De activiteitenkalender voor 2023 is bekend!

De activiteitenkalender voor 2023 is bekend! Ook dit jaar organiseert de Wijkvereniging Goutum-Súd weer leuke activiteiten, voor jong en oud. Het overzicht:

Goutum sop, zaterdag 18 maart van 10:00-12:00

Paasfeest, zaterdag 8 april van 10:30-12:00

Kinderbingo, zondag 21 mei van 15:00-17:00

Buurtfeest, zaterdag 8 juli van 15:00-23:00

Burendag, zaterdag 23 september van 10:00-12:00

Sint Maarten, zaterdag 11 november 18:30

Houd onze facebookpagina en de website in de gaten voor meer informatie omtrent de activiteiten. En heb je zelf leuke ideeën voor een activiteit? Stuur dan gerust een mailtje naar info@goutum-sud.nl!

Jeu-de-boulen in Goutum-Súd? Deze zomer kan het!

Een jeu-de-boulesbaan in Goutum-Súd? Dat wordt deze zomer werkelijkheid! Hoe zit dat precies?

Subsidie

De bewoners van de Lolkjeslân hebben gezamenlijk subsidie aangevraagd bij het Mienskipfonds voor de aanleg van een jeu-de-boulesbaan. De subsidie is vorig jaar door de gemeente toegekend en inmiddels verstrekt.

Uitvoering door Lolkjeslân

De gemeente stelt als voorwaarde van de Mienskipfonds subsidie dat de initiatiefnemers / bewoners zelf moeten bijdragen aan de planvorming en de uitvoering van het initiatief. De jeu-de-boulesbaan zal daarom in eigen beheer, door de bewoners van de Lolkjeslân, worden aangelegd. De bewoners hebben een projectgroep opgericht en een projectplan geschreven. Hierbij zijn de te nemen stappen in kaart gebracht en is een begroting opgesteld.

Mienskipfonds?

Met het ‘Mienskipsfonds’ wil de gemeente op een praktische wijze een bijdrage leveren aan initiatieven van inwoners. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk of dorp kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Via het Mienskipsfonds stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen.

Fantastisch buurtinitiatief

Wat een geweldig initiatief van de bewoners van de Lolkjeslân en heel goed te horen dat er vanuit het Mienskipfonds subsidie toegekend is voor dit prachtige idee! Initiatiefrijke wijkbewoners met goede ideeën: twijfel dus niet maak stappen richting het Mienskipfonds met jullie idee. Alle informatie en voorwaarden vind je op https://www.fryslan.frl/iepen-mienskipsfuns.

Wij wensen de bewoners van de Lolkjeslân heel veel succes en plezier met de aanleg van de jeu-de-boulesbaan! We komen van ‘t zomer graag eens een potje jeu-de-boulen!

De paasactiviteit was een groot succes!

Op zaterdagochtend 16 april verstopte de paashaas weer eieren bij de speeltuin op de Bouweslân. En wat was het leuk! Maar liefst 75 kinderen kwamen eieren zoeken, het weer was fantastisch en de paaseitjes smaakten verrukkelijk. De wijkvereniging heeft heel veel leuke kiekjes geschoten! Bekijk hier gauw het album vol vrolijke paasfoto’s.

Bedankt iedereen en graag tot gauw!

Kom 16 april paaseieren zoeken met de kids!

Ook dit jaar verstopt de paashaas weer eieren in onze wijk. Kom paaseieren zoeken met de kids!

Kinderen t/m groep 3 gaan paaseieren zoeken. Neem hiervoor even een mandje mee. Voor de kinderen vanaf groep 4 organiseren we een speurtocht. En voor alle kids: er zal ook een luchtkussen zijn dus kom lekker springen op het luchtkussen! Voor de ouders is er koffie.

Waar: Speeltuin hoek Bouweslân
Tijd: 10:30 – 12:00 uur
Bijdrage:
Vriend van Goutum-Súd (donateur): € 1,- per kind
Géén Vriend van Goutum-Súd: € 2,- per kind

Meld je direct aan voor deze leuke activiteit! Je kunt eenvoudig afrekenen via IDeal.

LET OP : Ben je ‘Vrienden van wijkvereniging Goutum-Súd’ voor 2022, gebruik dan couponcode ‘chocolade‘ (In het winkelmandje’) en de we verrekenen de korting automatisch. Geef per kind svp even de leeftijd aan.

Jabikshof officieel bewoond

Op 3 februari was het zover: de bewoners van de voormalige woonzorglocatie Nieuw Mellens betrokken hun nieuwe woonruimte in de Jabikshof te Goutum-Súd. Na anderhalf jaar heel hard te hebben gewerkt aan de locatie, heeft het zorgcentrum twee weken geleden de deuren geopend voor 96 bewoners. Zij wonen verdeeld over zes prachtige woningen. 

De zorggroep zet met deze locatie vol in op het welzijn en het welbevinden van mensen met dementie. Hierbij is huiselijkheid en het thuisgevoel van groot belang. Met deze wens heeft de zorggroep in Goutum-Súd een prachtige nieuwe woonplek gevonden! Liggend aan de rand van Goutum-Súd kunnen de nieuwe bewoners genieten van de reuring en levendigheid van de wijk. Welkom nieuwe bewoners!

Lees hier het volledige persbericht op de website van Noorderbreedte.

Omleiding Hoyteslân 30 september en 1 oktober 2021

Een deel van de Hoyteslân (ter hoogte van het in aanbouw zijnde Jabikshof) zal op donderdag 30 september en 1 oktober afgesloten zijn voor verkeer, zoals met borden reeds staat aangegeven bij het desbetreffende wegvlak. Dit wegvlak zal gedurende die twee dagen gestremd zijn voor al het verkeer; auto’s, fietsers en voetgangers. De gemeente zal met borden een omleiding aangeven, die middels onderstaande kaart alvast gecommuniceerd wordt. De vervangende rijroute loopt via de Gerbrigslân langs de biogascentrale naar de Súdertrimsdieldyk.

Download het PDF bestand om de situatie vergroot te bekijken.

Geen donaties = geen bestaansrecht wijkvereniging

Zoals we in de wijkkrant al hebben aangegeven zijn donaties van wijkbewoners (Vrienden van Goutum-Súd) ontzettend belangrijk en ook hard nodig
Wij kunnen hiermee doen waar wij goed in zijn: klaar staan voor alle bewoners van onze prachtige wijk. We organiseren verschillende (online) activiteiten. We schaffen materialen aan voor onze wijk (zoals verkeersborden ‘pas op spelende kinderen’). Ook zijn we belangenbehartiger namens de wijk richting Gemeente en Dorpsbelangen. 
Zonder inkomsten, kunnen we niets organiseren en niets aanschaffen. En daarmee hebben we als wijkvereniging helaas ook geen bestaansrecht. 

Per huishouden betaal je per jaar minimaal € 15,-
Oftewel minimaal € 1,25 per maand.

Vorig jaar zijn we bij een aantal huizen langs gegaan om donaties te werven
Dit werkt goed, het is alleen een enorme tijdrovende klus. Tijd die wij niet hebben en met de corona-maatregelen ook niet haalbaar. Daarom roepen we hierbij nogmaals op aan jullie als bewoners om te doneren. 
En geef bij jouw buren en de buren daarnaast ook aan wat het belang is. We doen dit tenslotte samen, toch?

Aanmelden kan via via deze link
Hier kun je ook lezen wat we met de donaties doen. Onze vrienden krijgen in april weer een kleine verrassing als bedankje. 

Opstelplaatsen containers

Denk aan het vrijhouden van de parkeerplaatsen als dit containerplekken zijn 
Vooral aan de Pierslân en Bouweslân staan containers waar deze niet horen. Het is onze verantwoordelijkheid als bewoners om de containers op de locaties te plaatsen waar dit moet. 

Containers die niet op de juiste locaties staan, worden mogelijk niet geleegd 
Houd hier rekening mee. 

Klik hier voor het overzicht waar de containerplekken zijn.

Annulering paasactiviteit 3 april 2021

Voor zaterdag 3 april stond een leuke paasactiviteit gepland. Helaas moeten wij deze activiteit wegens de huidige coronamaatregelgeving annuleren.

Wij hopen dat we later dit jaar weer activiteiten kunnen organiseren. Houd onze agenda dan ook in de gaten voor activiteiten in de loop van dit jaar.