Jeu-de-boulen in Goutum-Súd? Deze zomer kan het!

Een jeu-de-boulesbaan in Goutum-Súd? Dat wordt deze zomer werkelijkheid! Hoe zit dat precies?

Subsidie

De bewoners van de Lolkjeslân hebben gezamenlijk subsidie aangevraagd bij het Mienskipfonds voor de aanleg van een jeu-de-boulesbaan. De subsidie is vorig jaar door de gemeente toegekend en inmiddels verstrekt.

Uitvoering door Lolkjeslân

De gemeente stelt als voorwaarde van de Mienskipfonds subsidie dat de initiatiefnemers / bewoners zelf moeten bijdragen aan de planvorming en de uitvoering van het initiatief. De jeu-de-boulesbaan zal daarom in eigen beheer, door de bewoners van de Lolkjeslân, worden aangelegd. De bewoners hebben een projectgroep opgericht en een projectplan geschreven. Hierbij zijn de te nemen stappen in kaart gebracht en is een begroting opgesteld.

Mienskipfonds?

Met het ‘Mienskipsfonds’ wil de gemeente op een praktische wijze een bijdrage leveren aan initiatieven van inwoners. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk of dorp kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Via het Mienskipsfonds stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen.

Fantastisch buurtinitiatief

Wat een geweldig initiatief van de bewoners van de Lolkjeslân en heel goed te horen dat er vanuit het Mienskipfonds subsidie toegekend is voor dit prachtige idee! Initiatiefrijke wijkbewoners met goede ideeën: twijfel dus niet maak stappen richting het Mienskipfonds met jullie idee. Alle informatie en voorwaarden vind je op https://www.fryslan.frl/iepen-mienskipsfuns.

Wij wensen de bewoners van de Lolkjeslân heel veel succes en plezier met de aanleg van de jeu-de-boulesbaan! We komen van ‘t zomer graag eens een potje jeu-de-boulen!