Bestuur

Sinds juni 2020 is de wijkvereniging Goutum-Súd een stichting! Wij zijn het bestuur van de wijkvereniging Goutum-Súd:

  • Jos (voorzitter)
  • Klaas (penningmeester)
  • Wido (secretaris)