Bestuur

Sinds juni 2020 is de wijkvereniging Goutum-Súd een stichting! Wij zijn het bestuur van de wijkvereniging Goutum-Súd:

  • Richard Mulder (voorzitter, links)
  • Klaas de Jong (penningmeester, rechts)
  • Rianne Rodenburg – Bonder (secretaris, midden)