Wat is Stichting Goutum-Súd

Wijkvereniging Goutum-Súd is een actieve en betrokken wijkvereniging die functioneert als verbindende schakel voor de buurtbewoners. Sinds juni 2020 zijn wij een stichting. De wijkvereniging organiseert activiteiten voor jong en houdt en behartigt de belangen van de buurtbewoners. We zetten ons met de bewoners in voor een gezellige, leefbare en veilige wijk. Met z’n allen maken we de wijk!

Hoe werken wij?

Stichting Goutum bestaat uit het dagelijkse bestuur. Naast het bestuur hebben we meerdere commissies die zich inspannen op diverse focusgebieden. Denk aan openbare ruimte, communicatie en natuurlijk het organiseren activiteiten.

We zijn doorlopend op zoek naar nieuwe commissieleden. Lijkt het je leuk om iets te kunnen betekenen voor Goutum-Súd? Aanmelden voor een plek in een commissie kan door te mailen naar de wijkvereniging. We horen ook graag je tips of ideeën!

Waar zetten we ons voor in?

De wijkvereniging Goutum-Súd verbindt, informeert en ondersteunt. Voor de wijk, door de wijk. Dit doen we door:

  • Het creëren van verbinding tussen de bewoners in de wijk
  • Activiteiten te organiseren voor en door de wijk
  • Te fungeren als aanspreekpunt voor de bewoners richting de gemeente, Dorpsbelangen Goutum en De Zuidlanden
  • Bewoners op de hoogte te houden van alles wat speelt in de wijk

Waarmee kunnen we je helpen?

De wijkvereniging Goutum-Súd fungeert als verbindende schakel. Wij behartigen de belangen van de bewoners in de wijk Goutum-Súd en organiseren activiteiten voor jong en oud op recreatief gebied.

Wijkbewoners kunnen bij ons terecht met vragen, suggesties of opmerkingen. Wij proberen intermediair zijn tussen (overheids-)instanties en de wijk. Zo kunnen wij de vraagstukken of opmerkingen, indien nodig, bij de desbetreffende instantie neerleggen. Uiteraard is het ons doel de wijk vervolgens van een antwoord en/of oplossing te voorzien.

Zoals vermeld hebben wij ook als doel de buurtbewoners samen te brengen. Dit doen we onder andere door het bevorderen van onderling contact, het geven van informatie, en het organiseren van activiteiten in de meest ruime zin van het woord.

Hoe kun jij ons helpen?

Je kunt je bijdrage doen door ons een helpende hand te bieden tijdens onze activiteiten. Bijvoorbeeld met het klaarzetten of opruimen van benodigdheden. Daarnaast zijn we een stichting en volledig afhankelijk van donateurs, subsidies of sponsorbijdragen voor de kosten. We willen en mogen geen winst maken; alle bijdragen komen ten goede van de wijk en de leefbaarheid. Activiteiten organiseren en de stichting draaiende houden kost echter wel geld. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van kleine benodigdheden en andere vaste kosten zoals KVK, Bank, website, drukwerk, boekhouding en administratie.

Je bijdrage, in welke vorm dan ook, is meer dan welkom. Meld je aan door met ons in contact te komen of doe een donatie.

Financiële verantwoording

We zijn volledig transparant over onze ontvangsten en uitgaven en maken dit jaarlijks publiekelijk via deze website.