Nieuws over onze wijk

Werkzaamheden Liander aan de Sudertrimdielsdyk

Graag brengen we jullie op de hoogte van werkzaamheden van Liander die vanaf maandag 7 maart langs de Sudertrimdielsdyk plaats zullen vinden. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 weken.Er zal (voor zover nu bekend) geen stremming van de weg zijn. Er zijn verkeersregelaars aanwezig zijn om het verkeer op een veilige manier langs het werk te begeleiden.

De activiteitenkalender voor 2022 is bekend!

Nieuw jaar, nieuwe kansen! Met de hoop dat het coronavirus geleidelijk verder afzwakt en wordt ingedamd, starten we dit jaar vol goede moed. We hebben hoop op een ouderwets jaar vol gezelligheid en hebben dan ook heel veel zin weer leuke activiteiten in onze wijk te organiseren. Bekijk gauw wat we dit jaar op de planning hebben:

Zien we je bij onze activiteiten?

Goutum sop
zaterdag 19 maart
10:00-14:00

Paaseieren zoeken
zaterdag 16 april
10:30-12:00

Kinderbingo
zaterdag 28 mei
15:00-17:00

Buurtfeest
zaterdag 27 augustus
15:00

Burendag
zaterdag 24 september
10:00-14:00

Lampionnentocht
vrijdag 11 november
18:30

Heb je zelf leuke ideeën voor een activiteit, stuur dan een mailtje naar info@goutum-sud.nl.

Inrichting Bouweslân

In het rondje Goutum-Súd met de gemeente hebben we namens de wijk aangegeven dat het brede (achterste) deel van de Bouweslân ten eerste ietwat kaal en “saai” is en ten tweede zorgt voor hard rijdende auto’s. De gemeente kan zich hier goed in vinden en vraagt daarom de wijk hoe wij de inrichting zouden willen zien. Te denken valt aan plantenbak(ken) of ander groen, dat de breedte van de straat zal doen afnemen.
Voor het aanleveren van een idee bij de gemeente roepen we graag de hulp van de aanwonende bewoners in.

Zodra wij de kaders weten van de gemeente, plannen wij een digitale bewonersbijeenkomst in. Deze zal in maart of april plaatsvinden en hiervoor worden dus de aanwonende bewoners van de Bouweslân uitgenodigd. Informatie hierover volgt via een flyer die huis-aan-huis wordt verspreidt. 

Update augustus 2021; je kunt je hier inschrijven voor de brainstorm sessie

Inrichting Hoyteslân

In de afbeelding hieronder is de inrichting van de Hoyteslân aangegeven
Klik hier om de afbeelding goed te kunnen zien. Dit geeft een goed beeld van de hoeveelheid bomen aan de Hoyteslân en de Sudertrimdielsdyk. 

Vanaf de rotonde wordt een drempel van 12 cm hoog geplaatst
Deze zorgt dat automobilisten af moet remmen als ze de wijk in komen. 

De donkerrode vlakken zijn attentievlakken
Deze zijn ook al aanwezig in andere gedeeltes van onze wijk. De kruising bij de kerk krijgt een trapeziumvorm. Dit zorgt voor een vertekend beeld bij het benaderen van de kruising. Hierdoor gaat men afremmen. 

Vragenlijst verkeersveiligheid

Wij hebben jouw mening nodig! We vragen ongeveer 15 minuten van jouw tijd. Woon je samen? Vul dan beide de vragenlijst in. 

De vragenlijst bestaat uit 5 pagina’s: 

  1. Jouw eigen gegevens;
  2. Verkeersveiligheid in de wijk;
  3. Fysieke woonomgeving;
  4. Wijkvereniging Goutum-Súd;
  5. Opmerkingen/suggesties/vragen die je niet kwijt kon in de vragenlijst. 

Met deze enquête hopen wij een goed beeld te krijgen van de leefbaarheid van de wijk. Het is daarom belangrijk dat zo veel mogelijk bewoners de enquête invullen. 

Klik hier voor de vragenlijst. Invullen kan t/m uiterlijk 17 mei aanstaande. 

Meer informatie wat we met de uitkomsten gaan doen, vind je in de vragenlijst. 

Nieuwsbrief April 2020

Lees hier onze laatste nieuwsbrief
Ook periodiek onze nieuwsbrief ontvangen? Geef je hier op

Groenplan De Zuidlanden 2019

Dit jaar werkt de gemeente Leeuwarden naast de plannen voor nieuwe buurtschappen ook aan dit Groenplan voor de groenstructuur tussen de buurtschappen. In dit plan wordt zowel het bestaande als het (mogelijke) toekomstige gebruik en mogelijke inrichtingsmaatregelen in beeld gebracht, om vervolgens de groene ruimte in te richten. Als eerste wordt een ‘kansenkaart’ gemaakt waarin bestaande initiatieven en nieuwe ideeën worden verzameld.  Goutum-Súd hoort hier ook bij. Op maandag 15 april van 19:30 tot 21:30 vindt er een inloopavond hierover plaats in de iglo. Kun je hier niet bij zijn, maar wil je wel wat inbrengen? Dat kan! Een afvaardiging van de Buurtvereniging Goutum-Súd gaat hier naar toe. Mail jouw inbreng. Wij zullen dit dan meenemen.

Klik hier voor meer informatie.

Lees hier de update

Goutum-Súd heeft BuurtApp

Sinds deze week heeft onze buurt ook een buurtpreventie App. Een aantal bewoners heeft de buurtApp samen met de buurtvereniging geïntroduceerd. BuurtApps kunnen een positieve bijdrage geven aan de veiligheid in onze wijk. Er wordt nog gekeken naar financiële middelen om op alle toegangswegen WhatsApp buurtpreventie bordjes te plaatsen. Deelname aan de App is kosteloos en geheel vrijblijvend, maar wel aan een aantal spelregels geboden.