Inrichting Bouweslân

In het rondje Goutum-Súd met de gemeente hebben we namens de wijk aangegeven dat het brede (achterste) deel van de Bouweslân ten eerste ietwat kaal en “saai” is en ten tweede zorgt voor hard rijdende auto’s. De gemeente kan zich hier goed in vinden en vraagt daarom de wijk hoe wij de inrichting zouden willen zien. Te denken valt aan plantenbak(ken) of ander groen, dat de breedte van de straat zal doen afnemen.
Voor het aanleveren van een idee bij de gemeente roepen we graag de hulp van de aanwonende bewoners in.

Zodra wij de kaders weten van de gemeente, plannen wij een digitale bewonersbijeenkomst in. Deze zal in maart of april plaatsvinden en hiervoor worden dus de aanwonende bewoners van de Bouweslân uitgenodigd. Informatie hierover volgt via een flyer die huis-aan-huis wordt verspreidt. 

Update augustus 2021; je kunt je hier inschrijven voor de brainstorm sessie