Werkzaamheden Sudertrimsdielsdyk

Vanaf donderdag 9 maart tot ca. 31 maart vinden er werkzaamheden plaats langs de Sudertrimdielsdyk. Er zal gewerkt worden aan de watergangen rondom het gebied van het crematorium. De Sudertrimdielsdyk wordt niet gestremd.

Wat gaat er gebeuren?

Tijdens de realisatie van de Zuidlanden is Projectbureau de Zuidlanden verantwoordelijk geweest voor onderhoud van de watergangen. Deze worden nu overgedragen aan regulier beheer van de gemeente Leeuwarden. Voor die overdracht van de watergangen moeten deze op diepte worden gebracht. Op onderstaande kaart is te zien aan welke watergangen gewerkt wordt.

watergangen waaraan gewerkt wordt tussen 9 – 31 maart

IKC Teresa

Voor de werkzaamheden rondom IKC Teresa hebben is er direct contact met IKC Teresa geweest zodat zij ouders/verzorgers van de leerlingen op de hoogte kunnen stellen. Verder is de aannemer gevraagd rekening te houden met de schooltijden.