Wijkvereniging Goutum-Súd zoekt versterking!

We zoeken versterking voor onze wijkvereniging! Binnenkort neemt een aantal leden afscheid, waardoor we voor verschillende posities op zoek zijn naar wijkbewoners die graag wat voor onze wijk willen betekenen. Om in de toekomst borrels, barbecues, nieuwsbrieven, wijkkranten en activiteiten voor de kids te kunnen blijven organiseren, én als contactpersoon richting o.a. de gemeente te kunnen blijven fungeren, hebben we nieuwe bestuurs- en commissieleden nodig!

We hopen dan ook van harte dat er nieuwe hulp vanuit de wijk komt zodat we de handen samen weer ineen kunnen slaan om mooie dingen voor de wijk te doen. Iedere versterking is welkom! De taakverdeling en inzet zijn bespreekbaar :).

Heb je interesse of wil je vrijblijvend even kennismaken? Doe vóór 5 november een appje of belletje naar Klaas (06 41524144) of stuur een mailtje naar info@goutumsud.nl.