Bouw Noorderbreedte begonnen

Planning:

  • Er staan op dit moment (nog) geen bouwhekken om het bouwterrein. Dat is een bewuste keuze van de aannemer. Het plaatsen van bouwhekken zou het op dit moment onveiliger maken, met name langs de Hoyteslân. Door het grote aantal verkeersbewegingen wat er nu is (aanvoer van heipalen) zou de Hoyteslân flink gestremd worden. Dit is niet goed voor de doorstroming. Er is gekozen voor een tijdelijke rijbaan van rijplaten waarop materiaal aangevoerd en gelost kan worden. Op dit moment is dat de veiligste optie. 
  • Er wordt nu vanaf maaiveldniveau geheid. Alle gaten die er op dit moment zijn, worden zo snel mogelijk weer gevuld, om risico’s te voorkomen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de sleuven voor de riolering.
  • Er liggen op dit moment bulten grond op het terrein. Degene die niet stabiel genoeg lijken, drukken ze nog extra aan. Die kunnen dan niet “instorten” wanneer er wel op gespeeld zou worden. 
  • Bij de verdere werkzaamheden zullen er ook onder andere grote transporten plaats moeten vinden. Deze worden zoveel mogelijk via de Súdertrimdielsdyk (de asfaltweg) worden gedaan. Er is daarvoor een tijdelijke inrit gemaakt, het zand daarvoor ligt er al.
  • Wanneer het ketenpark er staat (zie planning) is er dagelijks iemand op de bouw aanwezig. 
  • Het heien is woensdag 22 juli klaar (dit is de planning). Groot materieel zoals de heistelling wordt dan afgevoerd. Het resterende terrein wordt dan zo vlak mogelijk achter gelaten.
  • Dinsdag 11 augustus (week 33) wordt er begonnen met ontgraven, dan zullen er ook nog geen hekken omheen staan, omdat dat niet werkbaar is tijdens de (grond)werkzaamheden. Hekken op/langs de Hoyteslân zullen dan ook weer er voor zorgen dat de buurt daar dan juist weer extra last van heeft.
  • In de week van 17 augustus (week 34), als het grondwerk ver genoeg gevorderd is komen er hekken omheen de staan. In de tijd die daarop volgt zullen de werkzaamheden verder uitgevoerd worden. 
  • Vanaf 24 augustus (week 35) wordt het ketenpark geplaatst en ingericht.

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties, problemen met de bouw?
Neem dan contact met ons als Wijkvereniging op. Wij nemen contact op de bouwer en zorgen voor een terugkoppeling naar de wijk.