30 juni hebben we de statuten getekend bij Notariskantoor Hoekstra & Partners. Daarmee zijn we officieel Stichting Goutum-Súd. Voor het gemak blijven we onszelf Wijkvereniging noemen. 

Wij zijn het bestuur van de stichting (v.l.n.r.): Rianne Rodenburg – Bonder (secretaris), Richard Mulder (voorzitter), Klaas de Jong (penningmeester).

In de volgende nieuwsbrief vertellen we wat wij als bestuur doen. En natuurlijk wie nog meer onderdeel uitmaken van de wijkvereniging.