De resultaten van de enquête delen wij graag

Maar liefst 120 wijkbewoners hebben de enquête ingevuld. Ontzettend bedankt daarvoor.
Zoals ook in het rapport aangegeven delen wij de uitkomsten met jullie als bewoners, met de gemeente Leeuwarden en met Dorpsbelang Goutum.

De resultaten hebben we samengevat in een rapport
Daarin staan acties wat we met de uitkomsten gaan doen. Klik hier voor dit rapport.  Als bijlage hebben we een totaaloverzicht van de uitkomsten toegevoegd (klik hier). 

In het rapport staat een overzicht van de onderwerpen die gaan voorleggen aan de gemeente. Dit willen we doen door een aantal medewerkers voor een gesprek uit te nodigen in de wijk. 

Verkeersveiligheid

Dit is op dit moment een ‘hot topic’ in de wijk. Veel wijkbewoners hebben het erover. Helaas zijn er de afgelopen maanden meerdere katten doodgereden, kinderen die bijna zijn aangereden, irritaties naar bestuurders die te hard rijden, auto’s die verkeerd geparkeerd staan, etc. 
Alle reden om een nieuwsbrief te versturen met daarin de problemen die spelen op verkeersgebied.

Wij hebben jouw mening nodig! We vragen ongeveer 15 minuten van jouw tijd. Woon je samen? Vul dan beide de vragenlijst in. 

De vragenlijst bestaat uit 5 pagina’s: 

 1. Jouw eigen gegevens;
 2. Verkeersveiligheid in de wijk;
 3. Fysieke woonomgeving;
 4. Wijkvereniging Goutum-Súd;
 5. Opmerkingen/suggesties/vragen die je niet kwijt kon in de vragenlijst. 

Met deze enquête hopen wij een goed beeld te krijgen van de leefbaarheid van de wijk. Het is daarom belangrijk dat zo veel mogelijk bewoners de enquête invullen. 

Klik hier voor de vragenlijst. Invullen kan t/m uiterlijk 17 mei aanstaande. 
Meer informatie wat we met de uitkomsten gaan doen, vind je in de vragenlijst.

Of het nu de bezorgers, koeriers of zelfs de eigen wijkbewoners zijn…er wordt massaal te hard gereden in onze wijk. 

In 2019 is hierover een gesprek geweest tussen de Wijkvereniging, Dorpsbelangen Goutum en de gemeente. De gemeente vindt dat er eerst op het sociale aspect stappen moeten worden gezet. Oftewel spreek elkaar aan, of het nu een wijkbewoner of koerier is. Het begint bij bewustwording. Sommige bedrijven zijn inmiddels door ons aangeschreven. 

Om hiervan een goed beeld te krijgen, is het belangrijk dat de vragenlijst wordt ingevuld. De uitkomsten hiervan wordt gedeeld  met o.a. Dorpsbelangen Goutum en de gemeente.

Bloembakken maken lijkt een goed idee, maar…

Bloembakken op de Hoyteslân.

We begrijpen dat er nu stappen gezet moeten worden en dat je dit wilt doen vanuit jouw beste intentie. Toch is het voor ons en jullie belangrijk om eerst de verkeersveiligheid (of het gebrek daaraan) inzichtelijk te krijgen. Daarvoor is de vragenlijst gemaakt.

Blijkt dat er meer bloembakken nodig zijn, dan ligt de coördinatie daarvan bij de Wijkvereniging. Wij zijn tenslotte ook degene die de contacten hebben met o.a. de stedenbouwkundige en projectleider van De Zuidlanden van de gemeente. Hopelijk begrijpen jullie dat. 

(Fout) parkeren is een probleem

Met name op de kruising Hoyteslân/Bouweslân en op de Bouweslân zelf. De gemeente is hier heel duidelijk in: hier zijn wij als bewoners zelf schuldig aan. En dus ook zelf verantwoordelijk om dit probleem op te lossen.

Er spelen op dit onderdeel twee problemen in de wijk: 

 • Er wordt buiten de aangewezen vakken geparkeerd;
 • Er wordt niet op eigen erf geparkeerd, waardoor op sommige plaatsen grote druk op het aantal parkeerplaatsen ontstaat.

In het ergste geval kunnen wij als bewoners dit onderling niet oplossen. Iemand kan dan een handhavingsverzoek bij de gemeente neerleggen. Dit is het laatste wat wij willen toch?

Pierslân, Siebeslân en Meinteslân aanmerken als woonerf?

We zijn hierover aan het nadenken om een dergelijk verzoek bij de gemeente neer te leggen. En deze ‘pleinen’ te voorzien van bebording. Dit heeft dan als doel om deze gebieden met veel spelende kinderen veilig(er) te maken. De uitkomsten van de vragenlijst spelen een rol bij een dergelijk verzoek.

We zijn blij met jullie ideeën en initiatieven

Toch is het belangrijk om dit te doen in overleg met ons als Wijkvereniging. Wij moeten ons kunnen verantwoorden en uitspreken richting Dorpsbelangen Goutum, de gemeente en de medewijkbewoners als er vragen zijn. 

Het is erg waardevol, wanneer jij je ideeën/suggesties aangeeft in de vragenlijst.

Vragenlijst verkeersveiligheid

Wij hebben jouw mening nodig! We vragen ongeveer 15 minuten van jouw tijd. Woon je samen? Vul dan beide de vragenlijst in. 

De vragenlijst bestaat uit 5 pagina’s: 

 1. Jouw eigen gegevens;
 2. Verkeersveiligheid in de wijk;
 3. Fysieke woonomgeving;
 4. Wijkvereniging Goutum-Súd;
 5. Opmerkingen/suggesties/vragen die je niet kwijt kon in de vragenlijst. 

Met deze enquête hopen wij een goed beeld te krijgen van de leefbaarheid van de wijk. Het is daarom belangrijk dat zo veel mogelijk bewoners de enquête invullen. 

Klik hier voor de vragenlijst. Invullen kan t/m uiterlijk 17 mei aanstaande. 

Meer informatie wat we met de uitkomsten gaan doen, vind je in de vragenlijst. 

Groen in de wijk – update

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het groen in de wijk.
Benieuwd naar welke soorten bomen bij jou in de straat staan? Bekijk hier de kaart met daarop een overzicht van alle bomen en struiken

De al geplante struiken in de perken zijn nog zeer kwetsbaar. Het vriendelijke verzoek deze perken zoveel mogelijk te ontzien. En spreek de jeugd aan als ze in de perken staan.

Herinrichting speeltuin Hinkeslân
Na een bezwaarprocedure is er overeenstemming bereikt om de Hinkeslân af te sluiten ter hoogte van de speeltuin. De aannemer heeft het half-verharde pad inmiddels weggehaald en gaat hier een extra stuk gras plaatsen.

Vanaf de Bouweslân is er nu tijdelijk geen goede toegang meer. Met als gevolg dat veel bezoekers van de speeltuin door de net geplante perken lopen. De gemeente lost dit op door een parkeerplaats te verwijderen vlakbij het speelhuisje, zodat er weer een toegang ontstaat.