In het najaar verschijnt onze eerste wijkkrant. Daarin staat een terugblik op het afgelopen jaar en alvast een inkijk naar volgend jaar.